Top
Żłobek Miejski: +42 215 15 06, Filia Żłobka Miejksiego: +42 213 77 20

Ważne informacje z życia Żłobka.

                                            

                                                    

  Szanowni Państwo!

   Obniżenie opłaty za pobyt stały, w przypadku nieobecności dziecka, następuje
   na wniosek Rodzica lub opiekuna prawnego złożony
u Dyrektora Żłobka. Do wniosku
   należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

   Wniosek wraz z oświadczeniem można pobrać ze strony internetowej Żłobka – zakładka
   ,,O nas”- załącznik nr 6 lub osobiście w sekretariacie.

   Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany poinformować Dyrektora Żłobka o każdej
   zmianie sytuacji rodzinnej i materialnej, która ma wpływ
na przyznanie zniżki w opłacie
   stałej za nieobecność dziecka w żłobku,
do 10 dnia następnego miesiąca.

   Stosowna Uchwała w tej sprawie poniżej.

                                                                                                 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/364/21 RADY MIEJSKIEJ
W PABIANICACH

z dnia 12 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr LI/660/18 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu
w Pabianicach

                                            

 

UCHWAŁA NR XXVII/292/20 RADY MIEJSKIEJ
W PABIANICACH

z dnia 17 grudnia 2020 r.c
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Pabianicach

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/291/20 RADY MIEJSKIEJ
W PABIANICACH

z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr LI/660/18 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu
w Pabianicach

                                         

                                                                     

Procedury COVID - 19 2020/2021

                                          

                                                        

Deklaracja Rodziców - COVID 19.

           

                                             

  Ubezpieczenie  Dzieci 2020-2021