Top
Żłobek Miejski: +42 215 15 06, Filia Żłobka Miejksiego: +42 213 77 20

Rozkład dnia

Rozkład dnia pobytu dziecka w naszym Żłobku:

 • 06:00 - 07:45 przyjmowanie dzieci (wg potrzeb inny czas przyjęcia; zgłasza Rodzic),
 • 07:45 - 08:00 przygotowanie do śniadania,
 • 08:00 - 08:30 śniadanie, karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,
 • 08:30 - 09:00 czynności higieniczne po posiłku,
 • 09:00 - 11:00 zajęcia wg planu; II- gie śniadanie,
 • 11:00 - 11:15 przygotowanie do obiadu,
 • 11:15 - 11:50 obiad - karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,
 • 11:50 - 12:10 czynności higieniczne po posiłku i przygotowanie do poobiedniego odpoczynku,
 • 12:10 - 13:45 leżakowanie,
 • 13:45 - 14:00 czynności higieniczne po odpoczynku i przygotowanie do podwieczorku,
 • 14:00 - 14:20 podwieczorek,
 • 14:20 - 17:00 zabawy i odbiór dzieci.