Top
Żłobek Miejski: +42 215 15 06, Filia Żłobka Miejksiego: +42 213 77 20

Misja i wizja

Misją naszego Żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność, poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. W myśl hasła ,,Z sercem po serce dziecka” tworzymy atmosferę ciepła, czułości i troskliwości. Realizujemy cele i zadania określone w obowiązującej Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzone przez opiekunów obserwacje zachowań dzieci wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych, dzięki czemu dzieci rozwijają się zgodnie z własnym potencjałem. Miarą naszego sukcesu jest radość naszych podopiecznych i zadowolenie ich rodziców.

Wizja żłobka
Nasi ,, mali absolwenci” dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętnościom opuszczając żłobek są przygotowani do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu. Radzą sobie z czynnościami w codziennej obsłudze, nawiązują właściwe relacje rówieśnicze oraz dalej zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich psychofizycznych możliwości. Pracujemy w pięknym, odnowionym budynku. Otoczenie przyjazne dziecku, pełne zabawek dydaktycznych sprawia, że rozwój dziecka jest prawidłowy i harmonijny. Dbamy też o pełne bezpieczeństwo dzieci i zaufanie rodziców. Staramy się, aby pobyt tutaj dziecka był miły i przyjemny. By wyzwalał tylko pozytywne emocje i zachowywał u naszych dzieci miłe wspomnienia.