Top
Żłobek Miejski: +42 215 15 06, Filia Żłobka Miejksiego: +42 213 77 20

Ważne informacje z życia Żłobka.

     Szanowni Państwo!

    Powyżej w "Ważnych informacjach z życia Żłobka" znajdziecie
    Państwo treść Uchwały Nr  XXXIII/364/21 Rady Miejskiej
    w Pabianicach z dnia 12.05.2021 r. dotyczącą warunków
    obniżenia opłaty za pobyt stały dziecka w przypadku jego
    nieobecności.
    Proszę o zapoznanie się z dokumentem.
 
                Zapraszamy do żłobka dzieci wraz z rodzicami
1 września br. tj. środa.
W miarę możliwości proszę w pierwszych tygodniach ograniczyć pobyt dzieci
w grupie z uwagi na ich adaptację w nowym środowisku.Wszelkich informacji nt. funkcjonowania dzieci
w żłobku udzielają panie opiekunki oraz panie: położna/ pielęgniarka.

Żłobek Miejski i jego Filia.